Site logo

Termeni si Conditii

Definiții

Locatii Majorat: site-ul de internet www.locatiimajorat.ro, precum și subansamblul de servicii accesibile pe acest site și pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de SC Wishmakers Team SRL prin intermediul site-ului www.locatiimajorat.ro și anume accesul la aplicații de gestionare și administrare a locatiilor, oferite sub forma unui abonament.

Client: persoana fizică sau juridică care se înregistrează pe www.locatiimajorat.ro

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii oferite de site-ul www.locatiimajorat.ro

Contract: prezentul acord al părților

 

1. Părțile contractante

1.1 SC Wishmakers Team SRL, cu sediul social în Bucuresti, I.GH.Duca nr.13, Sector 1, CUI 34123113, J40/1952/2015, operatorul platformei www.locatiimajorat.ro în calitate de Prestator.

și

Clientul, cu datele de indentificare din platforma www.locatiimajorat.ro au agreat următoarele:
Prezentul contract reprezintă serviciul propus de SC Wishmakers Team SRL și este necesară semnarea acestuia înainte de comandarea oricărui tip de abonament de pe site-ul www.locatiimajorat.ro. Bifarea căsuței “Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei SC Wishmakers Team SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

 

2. Obiectul și acceptarea prezentului contract

2.1. Prezentul contract de prestări servicii este aplicabil tuturor conturilor și comenzilor realizate prin intermediul site-ului www.locatiimajorat.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință aceste condiții înainte de plasarea unei comenzi sau înregistrarea unui cont. Deschiderea contului și plasarea comenzilor implică acceptarea de către client a tuturor acestor condiții de prestări servicii prin bifarea căsuței Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare.

2.2. SC Wishmakers Team SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Pentru fiecare comandă este aplicabilă versiunea în vigoare în momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site-ului www.locatiimajorat.ro, SC Wishmakers Team SRL prestează pentru Client servicii de acces la platforma locatiimajorat și asistență pentru aceasta oferind aceste servicii sub forma unui abonament.

2.4. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate https://locatiimajorat.ro/politica-de-confidentialitate

 

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract de prestări servicii se încheie pe o perioadă ce coincide cu durata de valabilitate a abonamentului ales începând de la data plasării comenzii sau data creării contului iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Durata de valabilitate a fiecărui abonament poate fi de 1 ,2, 4, 6, 12 luni sau variabilă, unde o lună de abonament reprezintă perioada de timp de 30 de zile calendaristice din momentul plasării comenzii pe site-ul www.locatiimajorat.ro. Această valabilitate poate fi extinsă oricând de către Client prin intermediul formularului de plasare a comenzii.

3.3. Accesul Clientului la serviciile contractate va începe imediat după confirmarea plății de către Prestator.

3.4. SC Wishmakers Team SRL oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit anumite servicii pe o perioadă de 90 de zile calendaristice. După expirarea acestei perioade Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar sau anual.

 

4. Valabilitatea abonamentului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti către SC Wishmakers Team SRL contravaloarea tipului de abonament, prevăzută în formularul de generare a comenzii.

4.2. Plata serviciilor contractate se face exclusiv prin intermediul plății online cu card bancar.

4.3. În urma fiecărei comenzi, a cărei plată a fost confirmată, Clientul va primi pe email în mod automat factura generată pentru serviciile contractate.

4.4. În urma atingerii datei de expirare a abonamentului, Prestatorul va sista furnizarea serviciile către Client începând cu data de expirare a valabilității abonamentului.

5. Politica de livrare a serviciilor

5.1. Livrarea serviciilor sau accesul clientului la serviciile contractate se face prin intermediul website-ului locatiimajorat.ro. Pentru accesarea serviciilor, Clientul este obligat să se autentifice cu credențialele contului de pe care s-au comandat serviciile.

5.2. Accesul Clientului la servicii va fi permis imediat după ce plata comenzii corespunzătoare acestor servicii a fost verificată și procesată. Confirmarea acestei operațiuni va fi transmisă clientului prin email împreună cu factura pentru serviciile contractate.

5.3. Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau anula orice livrare a serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința SC Wishmakers Team SRL care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

6. Politica de anulare și returnare a serviciilor

6.1. Anularea comenzii se realizează automat dacă după inițierea acesteia Clientul părăsește procesul de plată sau nu îl finalizează.

6.2. Conform legislației în vigoare, Clientul poate solicita în termen de 14 zile de la contractarea serviciilor anularea acestora pentru orice motiv și fără nici o justificare. În acest sens, Clientul trebuie să trimită solicitarea pe email la adresa locatiimajorat.ro@gmail.com în urma căreia i se va returna contravaloarea serviciilor.
În cazul depășirii perioadei de 14 zile, serviciile pot fi anulate dar fără returnarea contravalorii acestora către Client.

6.3. Pentru anularea serviciilor ce sunt active (au un abonament valabil) vă rugăm să trimiteți o solicitare la adresa de email locatiimajorat.ro@gmail.com.

7. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Drepturile și obligațiile SC Wishmakers Team SRL

7.1.1. Prestatorul asigură accesul la platforma www.locatiimajorat.ro a Clienților pentru gestionarea locatiilor.

7.1.2. Prestatorul asigură găzduirea conținutului adăugat de client.

7.1.3. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor de către clienți.

7.1.4. Prestatorul are dreptul de a bloca/limita accesul la serviciile oferite, imediat și fără notificare în cazul în care activitățile Clientului contravin acestui document sau sunt de natură a prejudicia SC Wishmakers Team SRL incluzând exploatări ale unor eventuale probleme de funcționare sau vulnerabilități, atacuri de orice natură a serverelor sau acțiuni menite să îngreuneze funcționarea acestora.

8.2. Drepturile și obligațiile Clientului

8.2.1. Clientul este unicul răspunzător pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

8.2.2. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de SC Wishmakers Team SRL în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

8.2.3. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul creat și adăugat în cadrul platformei locatiimajorat.ro

8.2.4. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în domeniu. SC Wishmakers Team SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de prejudicii sau încălcări ale drepturilor tertelor persoane.

8.2.5. A înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentate în cadrul acestui document.

9. Răspunderea contractuală

9.1. Clientul poată întreaga responsabilitate modalitatea și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de SC Wishmakers Team SRL.

9.2. SC Wishmakers Team SRL nu este răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de serviciile oferite în scopuri ilegare, imorale sau contrare prevederilor din acest document.

9.3. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi SC Wishmakers Team SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a unor acțiuni frauduloase din partea acestuia.

9.4. SC Wishmakers Team SRL va furniza autorităților datele Clientului în cazul în care primește o cerere motivată de la organele de anchetă.

9.5. Toate informațiile prezentate pe site cu privire la serviciile www.locatiimajorat.ro, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. SC Wishmakers Team SRL face toate eforturile pentru a prezenta doar conținut corect și calitativ, dar nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asuma nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoana, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

 

10. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
1. Părțile convin de comun acord încetarea prezentului contract de prestări servicii.
2. În cazul expirării perioadei de valabilitate a abonamentului.
3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale a unei dintre părți.
4. În caz de dizolvare, lichidare, faliment sau retragerea autorizației de funcționare a unuia dintre contractanți.

9. Exonerarea de răspundere

9.1. SC Wishmakers Team SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot apărea din cauza sau prin încălcarea de către Client a oricăror dispoziții legale.

10. Litigii

10.1. Orice litigiu care are ca obiect prezentul contract va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care această variantă nu este soluționată, competența va reveni instanțelor de judecată.

 

11. Dispoziții finale

11.1. Părțile declară că acceptă toate clauzele prezentului contract prin semnarea acestuia, orice neînțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

11.2. Modificările ulterioare ale acestui document vor fi aduse la cunoștința Clientului care va avea de ales între acceptarea noilor condiții prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu modificările aduse Termenilor și Condițiilor” sau neacceptarea lor și prin urmare întreruperea relației contractuale.

Date de conectare